قوانین و مقررات

ویس رکورد مانند مجموعه ههای دیگر داری قوانینی است که با تایید و پذیرفتن آن ادامه همکاری میسر خواهد بود . این قوانین برای این مجموعه بسیار حائظ اهمیت است و سرپیچی از آن باعث قطع همکاری میشود .

۱ – از اطلاعات حقیقی خود در تکمیل سفارش استفاده کنید

۲ – متن ارسال شده جهت ضبط میبایستی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد

۳ – متن ارسال شده برای ضبط فرامین صوتی میبایستی متعلق به خود شخص حقیق و حقوقی باشد

۴ – به هیچ عنوان به نفر اول و مسئولین ، اقلیت ها ، قوم ها و زبان های مختلف توهین نشود

۵ – پس از تکمیل و تحویل سفارش وجه ای عودت داده نمیشود

۶ – کاربر مجاز است طی ۲۴ ساعت اعلام نظر برای تغییرات منطقی تا سقف ۵% را انجام بدهد . بعد از آن زمان پروژه بصورت تایید شده طلقی شده و امکان تغییرات بروی ان میسر نخواهد بود

۷ – مسئولیت متن ارسال شده جهت ضبط به عهده کارفرما بوده و مجری ( وُیس رکورد ) هیچ مسئولیتی بابت آن نخواهد داشت